Er det korrekt, det som Lauritz.com
reklamerer med i deres brochure?

Øverste del af en brochure fra Lauritz.com.

Nej, det er ikke korrekt! Teksten er totalt misvisende.
For at tjene penge på noget, må man nødvendigvis
have givet mindre, end man sælger for. Og det er meget tvivlsomt, om det
overhovedet forekommer på Lauritz.com.
Lad os tage et enkelt eksempel herunder:


Lauritz.com: »Niels Walseth, olie på lærred, landskab med bindingsværkshus med havet
i baggrunden, sign. Niels Walseth, 40x50 cm«.
Dette maleri havde Lauritz-eksperterne vurderet til 1.000 kr., men det fik kun hammerslag på 300 kr.
Se det (billedet fjernet pga copyright)
Når sælgersalæret på 250 kr. fratrækkes, er der sølle 50 kr. til sælgeren. For at have tjent på dette
maleri, skulle sælgeren altså have købt det for under 50 kr. Undertegnede erindrer ikke, at et maleri af
Niels Walseth nogen sinde har kunnet købes for under 50 kr. – oven i købet med ramme.
Vi har tidligere lavet et regnskab over et hammerslag på 300 kr.: Sælgeren får som nævnt 50 kr., mens
Lauritz.com får 385 kr.: 250 i salær fra sælgeren, 20% salær fra køberen samt et hammerslagsgebyr på 75 kr.

Det er helt og aldeles urimeligt, at Lauritz.com
inkassererer næsten 8 gange så meget som sælgeren

Der er opnået hundredvis af hammerslag på 300 kr., hvor sælgeren
altså kun har fået udbetalt sølle 50 kr. Det bør Lauritz.com omgående ændre.
Det ligner griskhed og legalt tyveri. Kunstnyt.dk's forslag er derfor, at
Lauritz.com
gør det 100% omkostningsfrit for sælger, hvis hammerslaget
kommer under husets vurdering. Det er som bekendt Lauritz.com, som
sætter vurderingen, og derfor må det også være dem, som bærer ansvaret.
Vi kan muligvis acceptere et hammerslagsgebyr på 75 kr., der er trods
alt omkostninger forbundet med alle salg. Men ikke 250 kr. på et hammerslag
på 300 kr. Det er urimeligt ud over alle grænser.


Denne tekst er groft misvisende.
Under teksten på brochuren forklares, hvad man gør for at tjene penge:
1) Ryd op derhjemme
2) Ring, mail eller besøg dit lokale auktionshus
3) Tal med en vurderingsekspert
4) Varerne sælges på auktion
5) Penge på din konto

Det lyder let og ligetil. Men intet i forløbet garanterer, at der
tjenes penge. At rydde op og få penge for et eller andet i hjemmet er ikke
det samme som at tjene penge. I de fleste tilfælde giver det tab.

Preben Juul Madsen
Kunstnyt.dk
26. juli 2010